Transitie010

Regionale beweging om gezondheid en zorg in Rotterdam Rijnmond toekomstbestendig te organiseren

Gezondheid en zorg 2030

Zou het niet mooi zijn als alle Rotterdammers in 2030 eenvoudig en makkelijk gezond blijven? Dat hulpvragen in eerste instantie vanuit eigen kracht worden opgepakt, met ondersteuning van technologie of vanuit een sterk sociaal netwerk? En dat daar waar dat niet mogelijk is, ondersteuning volgt door welzijns- en zorgprofessionals die onderling slim samenwerken en alle levensdomeinen betrekken om de gezondheid van de Rotterdammer te versterken?

Wij zijn Transitie010

We voeren de dialoog, verbinden initiatieven, inspireren elkaar en geven podium. Zo werken we samen toe naar toegankelijke en betaalbare gezondheid en zorg in Rotterdam Rijnmond in 2030. Sluit je aan!

Wat is Transitie010?

Regionale samenwerking en koplopers

Wij zijn een beweging van regionale samenwerkingspartijen versterkt door een netwerk van koplopers, experts en ervaringsdeskundigen uit alle geledingen van welzijn en zorg in de regio die de energie en motivatie hebben om bij te dragen aan gezamenlijke uitdagingen in de regio. We werken rondom vier thema’s aan het toekomstbestendig organiseren van gezondheid en zorg in 2030:

 • Preventie en gezondheid (kartrekker WIN010)
 • Technologie (kartrekker Rotterdam eHealth Agenda)
 • Organisatie en regie (kartrekker Samergo)
 • Zorgprofessionals (kartrekker deRotterdamseZorg)

De knelpunten rondom financiering en inkoop worden opgepakt in samenwerking met Gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis Zorgkantoor. 

Samen maken we de beweging van…

 • Controle naar vertrouwen
 • Ziekte naar gezondheid
 • Standaard naar maatwerk
 • Zorgen voor naar eigen regie
 • Top down naar bottum up
 • Protocollair naar vakmanschap
 • Taken en domeinen naar netwerkzorg

Waarom Transitie010?

Zorg van de toekomst

Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen blijven de zorg de komende jaren uitdagen. Dat vormt de aanleiding om goed na te denken hoe we in Nederland, en specifiek voor onze situatie in Rotterdam-Rijnmond, de zorg van de toekomst willen inrichten. De zorgvraag stijgt de komende jaren verder en wordt steeds complexer. Dat heeft vooral te maken met de levensverwachting van mensen. We worden ouder, en ouderdom gaat gepaard met chronische gebreken, dementie en problemen zoals eenzaamheid. Ook zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt, in alle geledingen van de zorg. Het personeelsaanbod kan kwantitatief én kwalitatief onvoldoende voorzien in de zorgvraag. Dat betekent dat zonder verandering flink wordt ingeleverd op de kwaliteit en toegankelijkheid van onze zorg. 

Transitie in de zorg

Al deze trends maken dat een transitie noodzakelijk is om de zorg van de toekomst betaalbaar en kwalitatief van hoog niveau te houden. Belangrijk is daarom een goed beeld te krijgen van de zorgvragen van de toekomst en goed te kijken naar hoe we gezondheid en zorg anders kunnen organiseren. In de 3Dprint van deRotterdamseZorg,  het toekomstbeeld van gezondheid en zorg in 2030, staat omgeschreven hoe de zorgvraag zich ontwikkelt en aan welke knoppen we moeten draaien om de transitie in gang te zetten.  Het doel van Transitie010 is om deze beweging aan te jagen in de regio. Dit doen we door te inspireren,  initiatieven te identificeren en te verbinden aan de stip op de horizon: vitale Rotterdammers in 2030.