Transitie010

Regionale beweging om gezondheid en zorg in Rotterdam Rijnmond toekomstbestendig te organiseren

Gezondheid en zorg 2030

‘Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg’

Gezien de ontwikkelingen in zorg en welzijn staan we voor een grote uitdaging. We zien de gevolgen nu al: toenemende krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing. Mensen worden ongezonder en de zorg wordt duurder. Dat vraagt om een transitie naar een brede samenwerking tussen welzijn, zorg, informele zorg en burgerinitiatieven. Kortom: Het moet anders, maar #hoedan?

 

Wij zijn Transitie010

Transitie010 stimuleert en inspireert zorgprofessionals in regio Rijnmond om de transitie te maken naar een gezonder, betaalbaarder en toegankelijker zorgsysteem. Waarin formele en informele zorg samenwerken en waar meer nadruk ligt op gezond blijven dan op gezond worden. Voor alle inwoners van Rotterdam Rijnmond. Dit doen we door te inspireren, de juiste mensen aan elkaar te verbinden, door initiatieven aan te jagen en een beweging in gang te zetten. Samen maken we de beweging naar anders werken in zorg en welzijn om de toekomstbestendige zorg te kunnen leveren. Sluit je aan!

Wat is Transitie010?

Regionale samenwerking en koplopers

Transitie010 is een beweging van regionale samenwerkingspartijen. Versterkt door een netwerk van koplopers, experts en ervaringsdeskundigen uit alle geledingen van welzijn en zorg in de regio die de energie en motivatie hebben om bij te dragen aan gezamenlijke uitdagingen in de regio. We werken rondom vier thema’s aan het toekomstbestendig organiseren van gezondheid en zorg in 2030. 

 • Preventie en gezondheid (kartrekker WIN010)
 • Technologie (kartrekker Rotterdam eHealth Agenda)
 • Organisatie en regie (kartrekker Samergo)
 • Zorgprofessionals (kartrekker deRotterdamseZorg)

 

Samen maken we de beweging

Op verschillende manieren gaan we het gesprek aan, verbinden we initiatieven, inspireren elkaar en geven podium. We gaan op expeditie door Rotterdam en laten voorbeelden zien van initiatieven die het anders doen. We organiseren transitiedialogen om de transitie te versnellen en houden open spreekuur voor alle transitievragen. Zo werken we samen toe naar toegankelijke en betaalbare gezondheid en zorg in Rotterdam Rijnmond in 2030.

Samen maken we de beweging van controle naar vertrouwen, van ziekte naar gezondheid en van protocollair naar vakmanschap. Van professioneel vinken naar professioneel vonken!

  Waarom Transitie010?

  Zorg van de toekomst

  Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen blijven de zorg de komende jaren uitdagen. Dat vormt de aanleiding om goed na te denken hoe we in Nederland, en specifiek voor onze situatie in Rotterdam-Rijnmond, de zorg van de toekomst willen inrichten. De zorgvraag stijgt de komende jaren verder en wordt steeds complexer. Dat heeft vooral te maken met de levensverwachting van mensen. We worden ouder, en ouderdom gaat gepaard met chronische gebreken, dementie en problemen zoals eenzaamheid. Ook zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt, in alle geledingen van de zorg. Het personeelsaanbod kan kwantitatief én kwalitatief onvoldoende voorzien in de zorgvraag. Dat betekent dat zonder verandering flink wordt ingeleverd op de kwaliteit en toegankelijkheid van onze zorg. 

  Transitie in de zorg

  Al deze trends maken dat een transitie noodzakelijk is om de zorg van de toekomst betaalbaar en kwalitatief van hoog niveau te houden. Belangrijk is daarom een goed beeld te krijgen van de zorgvragen van de toekomst en goed te kijken naar hoe we gezondheid en zorg anders kunnen organiseren. In de 3Dprint van deRotterdamseZorg,  het toekomstbeeld van gezondheid en zorg in 2030, staat omgeschreven hoe de zorgvraag zich ontwikkelt en aan welke knoppen we moeten draaien om de transitie in gang te zetten.  Het doel van Transitie010 is om deze beweging aan te jagen in de regio. Dit doen we door te inspireren,  initiatieven te identificeren en te verbinden aan de stip op de horizon: vitale Rotterdammers in 2030.