NIEUWS

Over ons

26/02/2024

Transitie010 is een beweging van regionale samenwerkingspartijen. Versterkt door een netwerk van koplopers, experts en ervaringsdeskundigen uit alle geledingen van welzijn en zorg in de regio die de energie en motivatie hebben om bij te dragen aan gezamenlijke uitdagingen in de regio. We werken rondom vier thema’s aan het toekomstbestendig organiseren van gezondheid en zorg in 2030.

Transitie Expeditie Rotterdam

Preventie en gezondheid (kartrekker WIN010)

Kartrekker van het thema preventie en gezondheid is Win010. Zij zijn het stedelijk netwerk van Rotterdamse welzijnsorganisaties. Zij bundelen ambitie & ondernemerskracht en kennis & ervaring van het sociale domein ten behoeve van de Rotterdamse bewoners. Voor gemeenschappelijke onderwerpen zijn ze gesprekspartner voor o.a. gemeente, woningcorporaties, huisartsen informele wijkpartijen en (zorg) partners.


Technologie (kartrekker Rotterdam eHealth Agenda)

Kartrekker van het thema technologie en e-heath is de Rotterdam eHealth Agenda. Sinds eind 2017 geven zij invulling aan de ambitie om meer Rotterdammers toegang te geven tot e-health en thuistechnologie. Zij doen dit op verschillende manieren, van het verbinden van Rotterdamse zorg- en welzijnsorganisaties tot scholing en implementatie.


Organisatie en regie (kartrekker Samergo)

Kartrekker van het thema organisatie en regie is Samergo. Samergo verbindt en begeleidt partijen in zorg en welzijn bij het realiseren van duurzame samenwerkingsverbanden en -netwerken. Voor een krachtige regie en samenhang in de regio. Een belangrijke stap in de opgave van de regio om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning te waarborgen. Samergo heeft een onafhankelijke rol en deelt zijn kennis en ervaring met het veld.


Zorgprofessionals (kartrekker deRotterdamseZorg)

Kartrekker van het thema zorgprofessionals is deRotterdamseZorg. In de huidige krappe arbeidsmarkt en de toenemende zorgvraag is het een uitdaging om goed opgeleide zorgprofessionals optimaal in te zetten. De 36 zorg- en onderwijsorganisaties van deRotterdamseZorg werken samen in netwerken waar knelpunten gesignaleerd en oplossingen bedacht worden.