NIEUWS

Aftermovie Transitie Expeditie #1

31/10/2022

Op woensdag 28 september 2022 was de eerste Transitie Expeditie een feit. De Transitie Expeditie is een initiatief van Transitie010 om Rotterdammers die iets met zorg en welzijn doen te leren kennen en mooie voorbeelden van dingen anders doen te laten ervaren.

In deze eerste versie sprak Antoinette Reerink, Senior Adviseur van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), en inwoner van Delfshaven over haar recente onderzoek. De essentie van het onderzoek ‘Anders leven en zorgen’: Zet het netwerk centraal. Om hulpbehoevende mensen bij grote personeelsschaarste zoveel mogelijk te kunnen blijven helpen, is een samenwerking tussen alle verleners van (semi-)formele en -informele zorg essentieel. Deze samenwerking kan niet langer vrijblijvend zijn voor zorgorganisaties; het is nodig dat zij de waarde van naasten en vrijwilligers meer erkennen en betrekken bij het dagelijkse zorgproces. In het gebied Delfshaven zijn er vele bewonersorganisaties, de verbinding tussen de formele en informele zorg, gaat nog niet vanzelf en vraagt om aandacht, dit werd bevestigd tijdens de transitie-expeditie in Delfshaven.

Wat is er nodig om mensen de kans te geven langer van hun gezondheid te kunnen genieten ?

Huisarts Shakib Sana

Shakib Sana, huisarts in Delfshaven, sprak daarna over de noodzaak van verandering in de wijken om mensen de kans geven langer van hun gezondheid te kunnen genieten. Die woorden bleven hangen: om mensen de kans te geven langer van hun gezondheid te kunnen genieten. Wat is er nodig om dat te bewerkstelligen? In de video geeft hij uitleg.

Tussen en na de presentaties hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan de Comfortwoning Delfshaven, Gijsinglaan 238 Rotterdam. In de ComfortWoning liet Cisca Bronswijk, Buurtcoach/Mantelzorgcoach wmo radar Delfshaven, de bezoekers zien welke technologie nu al beschikbaar is om bewoners te ondersteunen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Bekijk hier de aftermovie

Ook deelnemen aan een volgende Transitie expeditie? Op 8 december is de volgende expeditie. Meld je aan door een mail te sturen naar info@transitie010.nl.