NIEUWS

Hoe innoveer je in de zorg? Verslag van het tweede Transitie Spreekuur

14/06/2023

‘Innoveren in de zorg’, volgens Karen Regenboog, projectleider bij CVD, is het onvermijdelijk en hard nodig. Zowel voor werknemers, gelet op de huidige personeelsdruk als voor cliënten, want de zorgvraag neemt alleen maar toe. CVD biedt hulp en opvang aan mensen die geen stabiele, veilige plek hebben die ze thuis kunnen noemen. Deze groep cliënten, van jong tot oud, is kwetsbaar. Het gebrek aan digitale vaardigheden maakt sommigen nog kwetsbaarder.


Karen Regenboog, projectleider bij CVD

Volgens Karen is het daarom van belang dat de cliënten digitaal vaardiger worden en dat kan alleen als ook de begeleiders digitaal vaardig zijn. In het cliëntplatform van CVD worden door de begeleider en cliënt doelen geformuleerd, hierdoor kunnen cliënten meer inzicht krijgen in hun begeleidingstraject en kan er aangesloten worden bij de behoefte en mogelijkheden van de cliënt. Dit is een grote verandering die vraagt om innovatie, maar hoe zorg je dat die innovatie gaat werken?

Innovatie in de tweedelijnszorg
‘Hoe innoveer je in de zorg? ‘ Dat was de vraag waar Karen het Transitie Spreekuur van Transitie 010 mee binnenkwam. Ze geeft aan dat de zoektocht niet altijd makkelijk is: “Als we het over zorg hebben, gaat het vaak om ouderenzorg, daar is al veel e-health ontwikkeld. Als zorgaanbieder in de tweede lijn (Wmo) hobbelen we daar achteraan.” Ze vraagt zich af hoe gebruik te maken van de ontwikkelingen die er zal zijn op het gebied van e-health vooral voor hun doelgroep.“

I know a guy
Karen ervaart dat er beperkte kennisdeling is op dit onderwerp. Ze kent wel collega’s maar heeft daar beperkte verbinding mee. Ze vraagt zich af of ze aangesloten is op de juiste personen. Op de vraag of GGZ-instellingen elkaar opzoeken op dit thema antwoordt ze: “Nee, niet op een georganiseerde manier. Ze kent wel collega’s uit organisaties die ook bezig zijn met de implementatie van e-health, maar dat kan beter. Denk bijvoorbeeld aan het aansluiten bij de IT-campus Rotterdam (digicoaches).”

Ze hoorde bij de opening van Rotterdam Square dat het in Amerika een stuk sneller verloopt als het gaat om het netwerken. Je wordt daar al snel doorverwezen, “I know a guy…”. “In Nederland doen we dat minder, er lijkt een concurrentie tussen aanbieders te zijn en de agenda’s zitten vol.”

Innovatienetwerken
Karen is niet de enige die tegen dit probleem aanloopt. In iedere sector lopen partijen tegen ongeveer hetzelfde aan. Een interessant proces zou kunnen zijn om klein te beginnen met alle innovatiemanagers bij elkaar. Door elkaar op te zoeken op niet concurrerende thema’s als innovatie, kun je krachten bundelen. Karen: “Ik mis de verbinders op dit soort vraagstukken die alle mensen bij elkaar zet.”

Vanuit het transitiedenken moet je nieuwe dingen ontplooien en oud gedrag afbreken om veranderingen te realiseren.

Belangrijke inzichten
De vraag van Karen is eigenlijk: ‘Hoe krijg je medewerkers en organisatie in veranderbereidheid en hoe doe je dit in samenwerking met andere organisaties? En vooral hoe leer je daarin van elkaar?’ Gedragsverandering is lastig. Vanuit het transitiedenken moet je nieuwe dingen ontplooien en oud gedrag afbreken om veranderingen te realiseren. Daarvoor is een goede aanpak nodig om lokaal en klein iets te implementeren en daarna groter te maken in de organisatie of in samenwerking tussen organisaties. Mandaat is ook belangrijk, de afdeling moet het oppakken. Dat betekent dat zorgorganisaties strategische beleidskeuzes moeten maken en daadwerkelijk in innovatie moeten of gaan investeren, in alle lagen van de organisatie. Daarnaast lijkt het goed als zorgpartijen met elkaar gaan samenwerken op het gebied van innovatie. Dat kan juist in dit geval, omdat innovatie geen concurrerend thema is. Samen kun je leren van elkaars kennis, ervaringen en resultaten. Ook de inkoop van bijvoorbeeld innovatiemiddelen in een experiment zou efficiënter kunnen gebeuren door meer samen te werken.

Innovators gezocht!

Naar aanleiding van dit gesprek ziet Transitie010 een rol als verbinder binnen de innovatie in de zorg in de regio. Wij zoeken daarom innovators in zorginstellingen die bezig zijn met dit thema en willen netwerken en zich willen aansluiten bij Transitie010. Laat het ons weten via Transitie010@gmail.com. Dan kunnen we Karen in contact brengen met collega’s die hier ook mee aan de slag zijn.

Blijf op de hoogte van het Transitie Spreekuur