NIEUWS

Ga met Transitie010 op expeditie op 8 december

07/11/2022

Om de zorg toegankelijk en beschikbaar te houden zijn transities, oftewel grote veranderingen, nodig. Transitie 010 organiseert expedities in Rotterdam om kennis en ervaringen te delen over transities in de zorg. Loop mee met de tweede expeditie op 8 december.

Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen

Het stokje voor de Transitie 010 expeditie is voor 8 december overgenomen door SRZ, Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen die een wandeling organiseert vanuit hun locatie op de 10e verdieping van de Mark. Op deze inspirerende locatie, de zorgHub Rijnmond, werken zij regionaal samen en zetten zij in op de onderlinge verbinding en korte lijnen.

In de transitie expeditie  van 8 december wordt u in drie korte pitches meegenomen in de digitale gegevensuitwisseling van de spoedzorg Rijnmond, de Rijnmondse Zorgdelta 2030 en de het hoe en waarom van digitalisering in de huisartsenpraktijk. Mooie Regionale voorbeelden waarin professionals aan de slag zijn met het anders doen en anders organiseren van zorg en welzijn.

Loop mee met de expeditie!

Op 8 december is de volgende Transitie expeditie. Start en finish is vanaf zorgHub Rijnmond, Fascinatio Boulevard 276. Tijd: van 8:00 uur tot 10:30 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@transitie010.nl.

Transitie010 …
…is een beweging van regionale samenwerkingspartijen versterkt door een netwerk van koplopers, experts en ervaringsdeskundigen uit alle geledingen van welzijn en zorg in de regio. Met energie en motivatie dragen zij bij aan gezamenlijke uitdagingen. We voeren de dialoog, verbinden initiatieven, inspireren elkaar en geven podium. Zo werken we samen toe naar toegankelijke en betaalbare gezondheid en zorg in Rotterdam Rijnmond in 2030.