Tijdens de Transitie Dialoog, in samenwerking met Tussentijd Dialogen, maakten we optimaal gebruik van de tussentijd. Met tien innovatie-professionals zijn we in gesprek gegaan over de tijd tussen ‘we weten dat het anders moet’ en ‘#hoe dan’. Een voorproefje van de Tussentijd Dialogen van Els Molenaar en Egge van der Poel.

‘We weten nog heel veel niet, daar houden we niet van. Het oude systeem kost energie. In de tussentijd doen we niets. Gebruik de tussentijd!’  

Tussentijd Dialogen

Tussentijd Dialogen zoomt in op de tussentijd die er zit tussen twee grote veranderingen. De tijd die we nu kunnen nemen tussen de toenemende urgentie om de huidige zorgsystemen duurzaam te veranderen en de echte transformaties. We komen uit het oude systeem dat niet meer houdbaar is en gaan richting het nieuwe systeem waar nog geen regels voor zijn. Een onzekere periode. Evolutionaire revolutie vraagt tijd, met de Tussentijd Dialoog, wordt die tijd benut.

Verandering is weerstand 

Tijdens de dialoog werd duidelijk dat de urgentie van veranderen door de professionals duidelijk gevoeld wordt en ze hebben ook een richting waarheen het moet gaan. Maar mensen moeten geholpen worden om die verandering door te maken. Verandering raakt je persoonlijk dus dat levert ook weerstand op.  

Els legt uit: “Veel mensen zijn bezig om ervoor te zorgen dat we aan het huidige systeem kunnen blijven voldoen. Verandering betekent loslaten en dat kan ook van invloed zijn op de eigen baan.”  

Thema: verbinding tussen formele en informele zorg

Omdat de dialoog werd gevoerd door professionals met verschillende achtergronden, stond een overkoepelend thema centraal: ‘De verbinding tussen informele en formele zorg’. Het bleek lastig om niet vanuit de eigen bril en vanuit het huidige systeem te denken. Een inzicht dat werd opgedaan: “Het is niet de beweging vanuit zorg en welzijn die nodig is, dan blijven we het medicaliseren en in het systeem oplossen. De beweging die wenselijk is, vertrekt vanuit de inwoner, ondersteunt de bewoner vanuit de gemeenschap. De zorg voegt waarde toe aan de gemeenschap en de inwoner.”  

Dit vonden de deelnemers ervan

Een deelnemer: “Het is fijn om uit het systeem te stappen. Daardoor zie ik als professional duidelijker waar ik het voor doe.” Een andere deelnemer vertelt: “Mijn inzicht is dat het belangrijk is om er vaker even stil bij te staan. En je kunt al met een kleine stap beginnen aan de verandering.” 

“Hopelijk is dit een steen in het water geweest die verder kan rimpelen.” 

Els en Egge van Tussentijd Dialogen

We hebben rebellen nodig

Matine van Schie van Samergo en Carolien Hoogstede van De Rotterdamse Zorg, beiden betrokken bij Transitie 010, stellen dat er meer rebellen nodig zijn. “Dit soort dialogen dragen bij aan transitiebewegingen in de stad, vanuit verschillende sectoren. We hebben rebellen nodig om de transitie voor elkaar te krijgen en een deel van die rebellen was vandaag aanwezig.”

Beluister de podcast

Egge van der Poel ging na de dialoogsessie in gesprek met een aantal deelnemers zoals Karen Regenboog, projectleider innovatie bij CVD. “Wat ik meeneem uit deze sessie: Maak het niet te groot. Wat kunnen we nú doen om een stapje dichter bij het toekomstbeeld te komen? Niet alleen met de werkvloer, maar ook met het bestuur, de managers en collega organisaties.” Vanuit het netwerk en vanuit verbinding dus.

De muziekfragmenten komen uit: Op de golven dansen wij (Van Dik Hout) en Nieuwe dag (Stef Bos) De podcast is ook te beluisteren via deze link

Ben je geïnteresseerd in de theorie achter transitiedenken? Els en Egge tippen dit boek over transitie: Kun je een rups leren vliegen van Jan Bommerez

Blijf op de hoogte van alle evenementen van Transitie 010