NIEUWS

Transitiedialoog tussen Transitie 010 en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

13/11/2023

Op dinsdag 24 oktober kreeg Transitie 010 bezoek van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De dialoog ging erover: ‘Hoe breng je een bestaand systeem in beweging en hoe ga je vanuit kleine veranderingen op zoek naar veranderingen in het systeem?’ Beide bewegingen zijn nodig om duurzame veranderingen te realiseren.

Transitiedialoog tussen Transitie 010 en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

Toegankelijkheid van zorg en welzijn in Rotterdam

In Huis van de Wijk Schiemond van WMO Radar spraken we onder andere over de toegankelijkheid van zorg en welzijn in Rotterdam en hoe we met elkaar samenwerken. Het was interessant om te zien dat de NZA zich bezint op hun rol. Regulering gaat niet meer alleen over lijnen en domeinen maar over de regio en dat vraagt andere vormen van toezicht en regulering. De NZA bezoekt daarom in verschillende regio’s organisaties om met hen te praten over de invulling van de benodigde transitie.

Bottom-up verandering

Vanuit verschillende systeem en ethische dilemma’s zijn we met elkaar in gesprek gegaan. De uitdaging is hoe we in de stad Rotterdam ook voor de diverse doelgroepen de zorg en welzijn toegankelijk houden. Vanuit Transitie 010 hebben we laten zien hoe het anders kan zonder beperkingen van het huidige systeem. We hebben laten zien dat er op grote en kleine schaal in de regio al goed wordt samengewerkt om de zorg te veranderen. Transitie is niet een proces dat van bovenaf wordt geregeld, maar bottom-up wordt de verandering in gang gezet.

Ruimte voor de praktijk

Transitie 010 is ontstaan omdat de participerende organisaties vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid gezamenlijk de beweging in gang willen zetten. Beweging ontstaat ondanks het systeem en het systeem staat beweging soms in de weg. Wij geloven erin dat het systeem ruimte moet geven aan de praktijk.

Transitie 010

Transitie010 is een beweging van regionale samenwerkingspartijen versterkt door een netwerk van koplopers, experts en ervaringsdeskundigen uit alle geledingen van welzijn en zorg in de regio die de energie en motivatie hebben om bij te dragen aan gezamenlijke uit- dagingen in de regio. We werken rondom vier thema’s aan het toekomstbestendig organise- ren van gezondheid en zorg in 2030. Lees meer over ons.