Transitie 010 stimuleert anders werken in zorg en welzijn, om toekomstbestendige zorg te kunnen leveren. Maar hoe pak je dat aan? Voor onze tweede Transitie Dialoog zijn we de samenwerking aangegaan met Tussentijd Dialogen. Een methode waarmee de tussentijd zo optimaal mogelijk wordt benut.

De tussentijd optimaal benutten

De tweede Transitie Dialoog op 30 november staat in het teken van het benutten van de tussentijd. De tussentijd is de tijd tussen het oude bekende en het nieuwe onbekende. Een tijd van wel willen maar nog niet helemaal kunnen. Er wordt ruimte gecreëerd om na te denken over vernieuwing en verandering. In dialoog met anderen wordt een scherper beeld geschetst van wat er te doen staat. De dialoogvorm is een goede manier om ieders ervaringen, ideeën en gevoelens te delen en om de inzichten die dit oplevert verder met elkaar te verkennen. De Tussentijd Dialogen is een nieuw programma dat erop gericht is om juist al in de tussentijd organisaties in beweging te laten komen.

Tussentijd Dialogen

De inhoudelijke bijdragen voor deze bijeenkomst worden verzorgd door Egge van der Poel en Els Molenaar. Zij hebben de ‘Tussentijd Dialogen’ ontwikkeld en kijken er naar uit om hun ervaring te delen en met elkaar te bespreken welke noodzakelijke stappen een transitie tot een succes kunnen maken. Meer informatie via tussentijddialogen.nl

Exclusief voor innovatiemanagers

Voor dit Transitie Dialoog nodigen we een selecte groep zorg- en welzijnsprofessionals uit die dagelijks spanning ervaren tussen de zorg van vandaag en de toekomst. Met behulp van het innovatieve concept Tussentijd Dialogen van Egge van der Poel en Els Molenaar ontdekken ze hoe deze tussentijd zo optimaal mogelijk kan worden benut.

Live podcast opname

Benieuwd welke inzichten er worden opgedaan tijdens deze bijeenkomst? Tussentijd Dialogen zal live een podcast opnemen met een verslag van het programma. Deze zal na 30 november terug te luisteren zijn. Hou onze kanalen in de gaten voor een link naar de podcast.

Transitie Dialoog

De eerste Transitie Dialoog van Transitie 010 werd gehouden tijdens het Rotterdams eHealth ontbijt in februari 2023. Voor transitiedenken is het belangrijk dat professionals buiten hun eigen blik kijken en daarnaast ontdekken wat zij zelf kunnen doen om de transitie te versnellen. “Transities zijn veranderingen die ontstaan door menselijke creativiteit”, stelt hoogleraar sociaal-economische transities Derk Loorbach. Hoe kun jij als zorgprofessional je creativiteit inzetten om de transitie te maken?

Bekijk het verslag