NIEUWS

Bewoner aan zet in Rotterdam Feijenoord

22/05/2023

We kijken terug op een inspirerende vierde Transitie Expeditie met als thema ‘Bewoner aan zet: optimalisering van de samenwerking tussen informele en formele zorg’. We bezochten daarvoor de omgeving van het Hefpark in de wijk Feijenoord.

Transitie Expeditie Hefpark Transitie010
Shurdon Faneyte en Ingrid Baron van bewonersinitiatief het Hefpark

Hefpark

We trapten de expeditie af bij het Hefpark met een ontbijt van Rotterdamse leveranciers en geweldig georganiseerd door Ingrid Baron. Het Hefpark is spontaan ontstaan als buurtinitiatief op een braakliggend terrein en nu een fijne ontmoetingsplek voor bewoners uit de buurt, ondernemers, wijkraadsleden en andere geïnteresseerden van alle culturen, leeftijden en achtergronden. Met tuintjes, beachvolleybal, kippen, bloemen, planten en natuurlijk de BMX baan van Shurdon Faneyte met DANSH Mobility voor urban sports voor kinderen en jongeren.

HefHouse

De tweede stop was bij het HefHouse waar Business Developer Frieda Franke vanuit ErasmusX samen met EMI – Hogeschool Rotterdam nieuw onderwijs ontwikkelt buiten de muren van de instellingen en daarbij de samenwerking met het praktijkonderwijs van Albeda mbo zoekt. Hier ervaren en leren studenten de dagelijkse praktijk. De grootste uitdaging is: van onderzoek naar dingen doen in de praktijk.

Sportkantine

De derde stop was bij de Sportkantine. Een plek waar lokale kunstenaars hun ateliers en een projectruimte ingericht hebben met en voor de bewoners van Feijenoord in samenwerking met Woonstad. Het doel is om met kunst en cultuur een positieve bijdrage te leveren aan de wijk Feijenoord. Wat een enthousiasme van Pip Passchier en Daphne Goedhart.

Transitie Expeditie Hefpark Transitie010
Daphne Goedhart en Pip Passchier van De Sportkantine

Samenwerking Formele en informele zorg

Tot slot voerden we een discussie over het overbruggen van de verschillen tussen de formele en informele zorg onder leiding van Carolien Hoogstede van deRotterdamseZorg en Matine van Schie van Samergo. SOL sloot daarbij aan als formele zorgpartij. 

Formele en informele zorg liggen ver uit elkaar, maar de kloof kan worden verkleind door de dialoog te voeren. Ze kunnen elkaar niet vervangen. Wel kunnen ze van elkaar leren.

Transitie Expeditie Hefpark Transitie010
Gesprek over verschillen formele en informele zorg

En nu? 

Dat werd aan het einde van de expeditie gevraagd. Het voeren van een gesprek over de benodigde transities in zorg en welzijn is een eerste stap. Wil je ook meelopen met de volgende Transitie Expeditie? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Of hou de agenda in de gaten.

Meelopen met de volgende Transitie Expeditie?