NIEUWS

Hoe ziet de zorg- en welzijnsmedewerker van de toekomst eruit? 

19/09/2023

Verslag van de vijfde Transitie Expeditie.

‘Hoe ziet de zorg- en welzijnsmedewerker van de toekomst eruit?’ Dat was de vraag waarmee we met diverse professionals op pad gingen tijdens de vijfde Transitie Expeditie.

Thuisplusflat Prinsessenflat

Start en ontbijt was bij het Team van de Wijk in de thuisplusflat Prinsessenflat in het Lage Land. In deze flat blijven 55+ers zoveel mogelijk zelfstandig wonen, met behulp van buren en het wijkteam. Elkaar helpen om zo de zorg te ontlasten is een belangrijk onderdeel van het concept. Formele en informele zorg werken op deze manier met elkaar samen. Het wijkteam kan zo heel snel schakelen als er hulp nodig is.

Dat is nodig omdat het personeelstekort steeds groter zal worden. Inzet van mantelzorgers kan helpen om goed langer thuis te blijven wonen. In 2035 zijn er acht potentiële mantelzorgers voor 85+ beschikbaar in 2050 zijn vijf potentiële mantelzorgers beschikbaar.

Volgens wijkregisseur Tamara de Beer is het resultaat al zichtbaar. Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Ouderen die last hebben van dementie, kunnen bijvoorbeeld makkelijk hulp krijgen van andere bewoners en hebben minder formele zorg nodig.  

Team van de Wijk in Prinsenland is een initiatief van Lelie zorggroep in samenwerking met gro-up Buurtwerk, Woonstad Rotterdam en Pameijer. 

Uitdaging 

In de toekomst zal de informele zorg volgens Tamara een steeds grotere rol spelen. Iedereen kan iets voor elkaar doen. De grootste uitdaging is om nog meer mensen te bereiken en aan elkaar koppelen. Ook jongere mensen die zelf nog geen zorg nodig hebben, kunnen een steentje bijdragen door hulp te bieden aan mensen in hun omgeving. Tamara: “Iedereen kan helpen om Kijk om naar je buren en herken signalen.” 

Lees hier meer over de Prinsessenflat

Verpleeghuis De Burcht  

Het verpleeghuis de wijk in

Tweede stop was verpleeghuis De Burcht. Regiomanager Aad de Kool van Lelie Zorggroep zorgde er afgelopen jaren voor dat deze locatie een sterke binding kreeg met de wijk. Volgens hem zal de zorg in de toekomst steeds meer op wijkniveau plaatsvinden, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en wijkbewoners meer zorg voor elkaar zullen dragen. “Het nieuwe verzorgingshuis is verspreid over de wijk.” Het is volgens hem belangrijk om de mores van de wijk te kennen en bestaande partijen te betrekken. Iedere wijk is anders en heeft zijn eigen behoeftes.

Daarnaast gaat het verpleeghuis ook de wijk in om ouderen thuis te verzorgen. Deze nieuwe aanpak vergt anders doen en denken van de zorgprofessional. Hoe is hem dat gelukt? “Het is net als marketing. Je moet de boodschap van samenwerken constant herhalen. Daarnaast moet je beredeneren vanuit de kracht van de medeweker. Dit betekent de early adapters als eerste betrekken en nieuwe medewerkers meteen meenemen in het verhaal.”    

Lees hier meer over het wijkgericht werken

Het Verbeterlab 

“De zorgmedewerker van nu is er al. Met wat begeleiding worden ze de medewerker van de toekomst.” Dat is het motto van Verbeterlab-oprichter Wilma van der Leeuw. De zorg zit in een transitie. De zorgmedewerker van de toekomst zal anders moeten werken, meer digitaal en minder scheiding tussen zorg en welzijn. In het Verbeterlab ontwikkelen zorgprofessionals hun verandervaardigheden. Met behulp van het spel ‘Briljant’, ontwikkelen de medewerkers van makkelijke naar moeilijk veranderingen. “We creëren een veranderingscultuur. Niet alleen de medewerker maar ook de organisatie moet mee in deze cultuur.”

Lees hier meer over het Verbeterlab

Gesprek over de medewerker van de toekomst

Na deze drie inspirerende voorbeelden spraken we over de medewerker van de toekomst. Die zal steeds meer af moeten van het hokjesdenken. Ook zorg en welzijn zal minder gescheiden moeten worden. De regie zal steeds meer bij de zorgmedewerker zelf liggen. De hoofdvraag zal zijn: “Wat kan ik doen en wat betekent dit voor mij?”

Wil je ook meepraten over zorg en welzijn van de toekomst? Hou de agenda in de gaten voor de activiteiten van Transitie 010.

Word lid van onze LinkedIngroep